Vår idégrupp

SeniorNet Botkyrkas idégrupp har högt i tak och bollar ständigt nya idéer om kommande program och aktiviteter 

Våra fredagsträffar i Tullinge och Hallunda är viktiga både för att sprida kunskap och diskutera frågor som är aktuella.

Vid varje fredagsträff har vi en frågestund för att svara på dina frågor. 


Medlemmars önskemål vårterminen 2019Vi välkomnar alla dina förslag, synpunkter och nya uppslag för våren 2020 och även hösten 2020.

Skicka dina förslag till kansliet: seniornetbotkyrka@hotmail.com  

Kontakt
För idégruppen Gunilla Sätterberg

Comments