Vår idégrupp

SeniorNet Botkyrkas idégrupp har högt i tak och bollar ständigt nya idéer om kommande program och aktiviteter 

I nuläget ser vi att våra fredagsträffar i Tullinge och Hallunda är viktiga både för att sprida kunskap och få en dialog om vilka behov som finns.
Vad är intressant för dig? 
Vad vill du ha hjälp med? Vilka frågor vill du ha svar på?

Medlemmars önskemål
Vid fredagsträffen i Tullinge den 21 september och i Hallunda 28 september framförde besökarna en rad önskemål som idégruppen har bearbetat.
Vi välkomnar alla dina förslag, synpunkter och nya uppslag.

Skicka dina förslag till kansliet: seniornetbotkyrka@hotmail.com  

Kontakt
För idégruppen Gunilla Sätterberg

Ċ
SeniorNet Botkyrka,
23 sep. 2017 03:37
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
29 sep. 2017 12:43
Comments