Återställa datorn


Återställa datorn till tidigare läge

Vad innebär funktionen systemåterställning?
Funktionen Systemåterställning övervakar förändringar i datorn och skapar med jämna mellanrum så kallade återställningspunkter, som innebär en viss angiven tidpunkt till vilken du kan återställa din dator. Du kan även skapa och namnge dina egna återställningspunkter. Detta bör du göra innan du installerar ett nytt program eller gör andra större förändringar.

Obs! Systemåterställning inte ändrar eller tar bort ditt senaste arbete, som till exempel sparade dokument, e-post eller Internet-favoriter.  


Hur återställer jag datorn till en tidigare tidpunkt?

Kontrollera först att funktionen Systemåterställning är aktiverad
1. Gå in på Startmenyn
2. Högerklicka på Den här datorn
3. Välj Egenskaper
4. Klicka på fliken Systemåterställning
5. Kontrollera att kryssrutan Inaktivera systemåterställning på alla enheter inte är markerad

Återställ din dator till en tidigare tidpunkt
1. Gå in på Startmenyn
2. Välj Hjälp och support
3. Klicka på Använd systemåterställning för att ångra ändringar som gjorts på datorn
4. Klicka på Återställ datorn till en tidigare tidpunkt
5. Klicka på Nästa
6. Välj något av de datum som visas med fet stil i kalendern.
Obs! Det går endast att välja en återställningsom som skapats efter att Systemåterställning blivit aktiverad (enligt ovan)
8. Klicka på Nästa
9. Klicka på en återställningspunkt i listan och klicka på Nästa
10. Följ sedan vidare instruktioner för att återställa din dator

Skapa egen återställningspunkt
1. Gå in på Startmenyn
2. Välj Alla program
3. Välj Tillbehör
4. Välj Systemverktyg
5. Klicka på Systemåterställning
6. Klicka på Skapa en återställningspunkt
7. Klicka på Nästa
8. Ge återställningspunkten ett valfritt namn
9. Klicka på Skapa
10. Klicka på Stäng