Om oss

SeniorNet Botkyrka

Webbplats: https://sites.google.com/site/botkyrkasnb/Startsida/om-oss

E-postadress: seniornetbotkyrka@hotmail.com

Telefon: 08-546 723 00

Besöksadress:  Grödingevägen 2147 30 Tumba

Organisationsnummer: 802410-9939

Bank-/Plusgiro: PG 264827-7SeniorNet Botkyrka är en ideell förening med grundidén -  Seniorer LÄR Seniorer IT

Mål
SeniorNet Botkyrkas huvudmål är främja seniorers förmåga att använda modern IT-teknik och ta del av digitaliseringens möjligheter samt att bidra till att de många som idag står helt utanför det digitala samhället ska bli delaktiga. 

Verksamhet
Vi erbjuder ett väl valt utbud av kurser och cirklar, förmedlar information om aktuella IT-frågor samt ger service och praktisk hjälp med att hantera utrustning och introducera smarta lösningar.

Vi samarbetar med andra föreningar, myndigheter och organisationer för att påverka och skapa bättre förutsättningar för våra målgrupper. 

Vi vill också att det ska vara roligt att tillhöra och vara delaktig i vår förening. Den sociala samvaron är särskilt viktig. 

Finansiering
Föreningens verksamhet finansieras genom kursavgifter, bidrag från Botkyrka kommun och ABF samt medlemsavgifter.

Verksamheten i siffror 2017, 2016 och 2015  
Antalet medlemmar i SeniorNet Botkyrka uppgår till 354 vid årsskiftet 2017/2018
jämfört med 383 vid årsskiftet 2016/2017.
             
                             
 Aktiviteter  2017
antal
2016 
antal 
2015 
antal 
Kursdeltagare 
 241    167    257
Besökare vid Datorstugan
 495    416    448
Besökare vid Öppet hus i Seniorhuset 
 57      60      58
Deltagare vid Fredagsträffar  
 700    488    574
Deltagare vid Upptaktsmöten antal deltagare 
 0      60       85
Totalt antal deltagare/besökare   1 493 1 191 1 422

SeniorNet Botkyrka har åtta handledare och elva assistenter till kursverksamheten. 

38 kurstillfällen redovisas för år 2017, 30 för 2016 och 54 för år 2015. 


SeniorNet Botkyrka är en lokal förening och ingår i SeniorNet Sweden