Om oss

SeniorNet Botkyrka

Webbplats: https://sites.google.com/site/botkyrkasnb/Startsida/om-oss

E-postadress: seniornetbotkyrka@hotmail.com 

Telefon: 08-546 723 00

Besöksadress:  Grödingevägen 2147 30 Tumba

Organisationsnummer: 802410-9939

Bank-/Plusgiro: PG 264827-7SeniorNet Botkyrka är en ideell förening med grundidén -  Seniorer LÄR Seniorer IT

Mål
SeniorNet Botkyrkas huvudmål är främja seniorers förmåga att använda modern IT-teknik och ta del av digitaliseringens möjligheter samt att bidra till att de många som idag står helt utanför det digitala samhället ska bli delaktiga. 

Verksamhet
Vi erbjuder ett väl valt utbud av kurser och cirklar, förmedlar information om aktuella IT-frågor samt ger service och praktisk hjälp med att hantera utrustning och introducera smarta lösningar.

Vi samarbetar med andra föreningar, myndigheter och organisationer för att påverka och skapa bättre förutsättningar för våra målgrupper. 

Vi vill också att det ska vara roligt att tillhöra och vara delaktig i vår förening. Den sociala samvaron är särskilt viktig. 

Finansiering
Föreningens verksamhet finansieras genom kursavgifter, bidrag från Botkyrka kommun och ABF samt medlemsavgifter.

Verksamheten i siffror 2018, 2017 och 2016.
Antalet medlemmar i SeniorNet Botkyrka uppgår till 313 den 31 december 2018, jämfört med 354 året innan. 
                             
 Aktiviteter  2017
antal
2016 
antal 
2018 
antal 
Kursdeltagare 
Kurs på Xenter 
 241    167    193
        8
Besökare vid Datorstugan
 495    416    336
Besökare vid Öppet hus Seniorhuset 
 57      60     88 
Deltagare vid Fredagsträffar  
 700    488   370
Besökare öppet hus Seniorveckan  
Besökare öppet hus på Xenter 
Mobiiljuntor 
            60
     42
     77 
Totalt antal deltagare/besökare   1 493 1 191 1 174


SeniorNet Botkyrka har nio handledare och femton assistenter till kursverksamheten. 

32 kurstillfällen redovisas för år 2018, jämfört med 38 år 2017. 

SeniorNet Botkyrka är en lokal förening och ingår i SeniorNet Sweden