Om oss

Kontaktuppgifter

SeniorNet Botkyrka

Webbplats: https://sites.google.com/site/botkyrkasnb/Startsida/om-oss

E-postadress: seniornetbotkyrka@hotmail.com 

Telefon: 08-546 723 00

Besöksadress:  Grödingevägen 2147 30 Tumba

Organisationsnummer: 802410-9939

Bank-/Plusgiro: PG 264827-7SeniorNet Botkyrka är en ideell förening med grundidén -  Seniorer lär seniorer använda IT

Mål
SeniorNet Botkyrkas huvudmål är främja seniorers förmåga att använda modern IT-teknik och ta del av digitaliseringens möjligheter samt att bidra till att de många som idag står helt utanför det digitala samhället ska bli delaktiga. 

Verksamhet
Vi erbjuder ett väl valt utbud av kurser och cirklar, förmedlar information om aktuella IT-frågor samt ger service och praktisk hjälp med att hantera utrustning och introducera smarta lösningar.

Vi samarbetar med andra föreningar, myndigheter och organisationer för att påverka och skapa bättre förutsättningar för våra målgrupper. 

Vi vill också att det ska vara roligt att tillhöra och vara delaktig i vår förening. Den sociala samvaron är särskilt viktig. 

Finansiering
Föreningens verksamhet finansieras genom medelmsavgifter, kursavgifter, bidrag från Botkyrka kommun och ABF.

Verksamheten i siffror 2019, 2018 och 2017.
Antalet medlemmar i SeniorNet Botkyrka uppgår till 299 den 31 december 2019, jämfört med 313 året innan. 
                            
 Aktiviteter 
 2019
antal
2018 
antal 
2017 
antal 
Kurser och cirklar- kursdeltagare 
Kurs på Xenter - kursdeltagare
Introduktion i VR-teknik - deltagare 
 159

23
    193
8
    241
       - 
Datorstugan - personer som fått hjälp
 289       336    495
Öppet hus i Seniorhuset, PUB-träffar
i SeniorNet regi, besökare
70     88    57 
Fredagsträffar - antal deltagare
 480 370   700
Öppet hus Seniorveckan -  besökare 
Öppet hus på Xenter - deltagare
Mobiiljunta - deltagare
PC.-junta - deltagare 
Knutsfest - deltagare 
80
-
155

70
      60
50
77
      
Totalt antal deltagare/besökare  1 326 1 184 1 493

SeniorNet Botkyrka har ett avtal med PRO och SPF angående kursverksamheten. 

SeniorNet Botkyrka har ett 10-tal  handledare och ett flertal assistenter till kursverksamheten. Handledare och assistenter erbjuds en  handledarutbildning inför terminsstart. 

SeniorNet Botkyrka är en lokal förening och ingår i SeniorNet Sweden