Verksamhetsberättelse 2003


 SeniorNet Botkyrka bildades onsdagen den 10 okt 2001 i Alby bibliotek

 

Styrelse

Ordförande                      Lars Hallgren                     

Kassör                              Rolf Strand   

Sekreterare                     Roger Ramlert                   

Vice Ordförande             Lars Sjögren

Suppleanter                     Sven Jakobsson och Bo Wahlund

Revisor och suppleant    Rune Tungström och Göte Rams  

Valberedning                   Elsy Hofdell (sammankallande) och Sten Rissler     

 

Kansli/Kurslokal Rotemannen.

Ett tack riktar vi till ABF och Alby IF för samarbete med SeniorNet Botkyrka genom att vi får tillgång till deras datalokal och Alby IF:s kansli på Rotemannen.

Vår kurs- och studieverksamhet riktar sig till seniorer+55.

 Under året 2003 har vi haft kursverksamhet måndagar - torsdagar på för- och eftermiddag i Grundkurs Internet, operativsystemet Windows 98 samt office-programmen Word, Excel och Front Page samt bildprogrammet Adobe Photoshop. Vi har även kunnat hjälpa våra medlemmar med service och inköp till deras egna datorer. För att kunna genomföra våra kurser har vi inköpt kurslitteratur, program och interaktiva programkurser.

Kursledare har varit Björn Grönroos, Eva Nylund, Lars Sjögren, Rune Tungström, Ulf Mårtensson samt Bengt Gulin.

 År 2003 har varit ett mycket expansivt år för föreningen som fått ett stort antal medlemmar från Botkyrka och andra närkommuner. I början av 2002 hade föreningen 10 medlemmar och 2003 ca 100 medlemmar. Medlemsantalet ökar fortfarande i och med att informationen om vår verksamhet har spridit sig.

Det stora som har hänt är webbsidan, som haft över 1000 besökare under en period av 4 månader. Ett stort tack till webbteknikern Bengt Gulin och webbdesignern
Lars Sjögren.

 Vi hade i början en hel del problem med programinstallationen på datorerna, men detta har löst sig genom att vi fått administrativ tillgång till programmen och även kunnat ge datorerna service. Vi tackar våra datatekniker Björn Grönroos och Bengt Gulin. Teknisk utrustning för tv-visning, programhantering och en CD-brännare har inköpts.

 Ekonomin redovisas i särskild rapport.

 Slutord. Styrelsen tackar härmed för alla insatser under det gångna året.

 Lars Hallgren

Ordförande