Budget 2005


Budget 2005-03-15

  

 

Utgifter

Intäkter

Kursavgifter

 

48,000

Medlemsavgifter

 

5,000

Kursmaterial

5,000

4,000

Ersättningar

8,000

 

Annonser

2,000

 

Pg avgifter

1,000

 

Datakostnader

16,000

 

Hyra

16,000

 

Övrigt

9,000

 

 

 

 

 

 

 

Summa

57,000

57,000

 

Norsborg 05-03-12