Resultat- och balansräkning 2004


 

SENIORNET BOTKYRKA

ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSÅRET 2004-01-01  - 2004-12-31

 

RESULTATRÄKNING

  

KOSTNADER OCH RESULTAT

INTÄKTER

Text

2004

2003

Text

2004

2003

Medlemsavg SeniorNet

Kursmaterial

Ersättningar

Datakostnader

Annons

Kostnad PG

Övriga kostnader

Årets vinst

 

Summa

   -

4 030,00

9 000,00

18 825,00

2 188,00

692,50

8 773,00

2 091,50

 

45 600,00

=======

 

   3 400,00

   9 670,00

   8 500,00

       -

    939,00

    727,00

  1 383,00

  4 887,78

 

29 506,78

=======

Medlemsavgifter

Bidrag SeniorNet

Kursavgifter

Kursmaterial

Ränta PG

 

Summa

9 200,00

33 400,00

3 000,00

-------------

 

45 600,00

========

 

  3 400,00

  6 500,00

19 600,00

    -

        6,78

 

29 506,78

=======

 

 

 

 

 

BALANSRÄKNING

 

TILLGÅNGAR

SKULDER

Text

2004

2003

Text

2004

2003

Postgiro

 

 

 

Summa

19 660,10

 

 

 

19 660,10

=======

17 568,60

 

 

 

17 568,60

=======

Balanserat resultat

Årets resultat

 

Summa

17 568,60    2 091,50

 

19 660,10

========

12 680,82

  4 887,78

 

17 568,60

=======

 

 

  

Norsborg den 12 februari 2005

 

……………………………………

Kassör Rolf Strand