Budget 2006

  

SeniorNet Botkyrka 2006 

 

Inkomster

Kursavgifter

 

 

54.000

Medlemsavgifter

 

 

  8.000

Bidrag ABF

 

 

  7.000

Kursmaterial

 

 

  3.000

 

                                    Utgifter

 

Lokalhyra

 

16.000

Medlemsavgifter

 

  4.000

Datakostnader

 

25.000

Resor

 

  3.000

Annonser

 

  3.000

Ersättningar

 

11.000

Facklitteratur

 

  5.000

Övrigt

 

  5.000

 

Summa                                                                                                      72.000                72.000