Resultat- och balansräkning 2005

 

ÅRSREDOVISNING

 

VERKSAMHETSÅRET 2005-01-01 -  2005-12-31

 

RESULTATRÄKNING

 

KOSTNADER OCH RESULTAT

INTÄKTER

Text

2005

2004

Text

2005

 

2004

Medlemsavg SeniorNet

Kursmaterial

Ersättningar

Hyra

Datakostnader

Annons

Facklitteratur

Kostnad PG

Resor

Övriga kostnader

Avskrivningar

Årets vinst

 

Summa

3200,00

6934,00

7000,00

16000,00

15282,50

313,00

4767,00

646,00

3750,00

5225,50

2739,00

3698,00

 

69555,00

=====:==

   -

4 030,00

9 000,00

-

18 825,00

2 188,00

-

692,50

-

8 773,00

_

2 091,50

 

45 600,00

=======

 

Medl.avg SeniorNet

Bidrag SeniorNet

Bidrag ABF

Kursavgifter

Kursmaterial

Övriga intäkter

Ränta PG

 

Summa

2000,00

8200,00

6675,00

46800,00

5180,00

700,00

-

 

69555,00

=====.==

9 200,00

-

33 400,00

3 000,00

-

--------------

 

45 600,00

========

 

 

 

 

 

 

BALANSRÄKNING

 

TILLGÅNGAR

SKULDER

Text

2005

2004

Text

2005

2004

Postgiro

Inventarier

 

 

Summa

12401,10

10957,00

 

 

23358,10

======.==

19 660,10

 

 

 

19 660,10

=======

Balanserat resultat

Årets resultat

 

Summa

19660,10

3698,00

 

23358,10

======.==

17 568,60    2 091,50

 

19 660,10

========

  Norsborg den 12 februari 2006

 …………………………………

Kassör Rolf Strand