Budget 2007

 

Intäkter

 

Budget 2007

Utfall 2006

Kursavgifter

 

50.000

54.250

Bot. Kommun

 

14.000

14.252

Kursmaterial

 

6.000

6.885

ABF

 

6.000

5.700

SNS

 

10.000

9.700

  

Kostnader

Budget 2007

Utfall 2006

 

 

Lokalhyra

16.000

16.000

 

 

Kursmaterial

10.000

7.438

 

 

Kontorsmaterial

 6.000

6.080

 

 

Data

30.000

14.462

 

 

Resor

3.000

2.610

 

 

Annonser

2.000

1.469

 

 

Försäkringar

2.000

1.890

 

 

Ersättningar

10.000

10.000

 

 

Övrigt

7.000

7.346

 

 

Avs. Inventarier

 

6.249

 

 

Resultat

 

17.943

 

 

Summa

86.000

91.487

86.000

91.487