Resultat- och balansräkning 2006

 
 

ÅRSREDOVISNING


 

VERKSAMHETSÅRET 2006.01.01 -2006.12.31

 

RESULTATRÄKNING

 

KOSTNADER

 

 

 

INTÄKTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 2005

 

 

2006

2005

Medlemsavg. SN

400,00

3200,00

 

Medlemsavg. SN

9700,00

2000,00

Kursmaterial

7038,00

6934,00

 

Bidrag SN

0

8200,00

Ersättningar

10000,00

7000,00

 

    ”      ABF

5700,00

6675,00

Hyra

16000,00

16000,00

 

Kursavg.

54250,00

46800,00

Datakostnader

14461,55

15282,50

 

Kursmaterial

6885,00

5180,00

Kontorsmaterial

6080,00

0

 

Övrigt

700,00

700,00

Annons

1469,00

313,00

 

Botk. Kommun

14252,00

0

Facklitteratur

2272,00

4767,00

 

 

 

 

PG

772,50

646,00

 

 

 

 

Resor

2610,00

3750,00

 

Summa

91487,00

69555,00

Övrigt

3889,00

5225,50

 

====================================

Avskrivningar

6249,00

2739,00

 

 

   

Försäkringar

1890,00

0

 

 

   

Licens

413,00

0

 

 

   

Årets vinst

17942,95

3698,00

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

Summa

91487,00

69555,00

=================================

 

 

 

BALANSRÄKNING

 

TILLGÅNGAR

 

 

SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTGIRO

16304,05

12401,10

BAL. RESULTAT

23358,10

19660,10

INVENTARIER

24997,00

10957,00

ÅRETS VINST

17942,95

3698,00

SUMMA

41301,05

23358,10

SUMMA

41301,05

23358,10

 

=======

=======

 

=======

=======

 

NORSBORG 2007.02.12

Rolf Strand Kassör