Styrelsemöte 2007-10-26

 
 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal         Kansliet Subtopia

 Närvarande:       Ordförande                      Lars Hallgren (LH)

                         Vice ordf                         Bengt Gulin (BG)

                         Kassör                            Rolf Strand (RS)

                         Ledamot                          Lars Erik Sjölund (LES)

                         Adjungerad                      Eva Nylund (EN)

                         Revisor suppleant             Rune Tungström (RT)

       1.                                      Ordförande (LH) öppnade mötet

2.                                      Dagordningen godkändes

3.                                      (LES) valdes till protokollförare

       4.                                      Föregående mötesprotokoll godkändes

5.                                      Skrivelser och rapporter
-
BG rapporterade att vårt äskande från maj till Botkyrka kommun kommer att behandlas under december.

                      - Extra bidrag har bollats med kommunen, det gällde för uppsökande verksamhet. Beslut tas förmodligen under
   november.

                      - ABF står för kostnaderna när det gäller handledarutbildning. Det blir 3 tisdagar på förmiddagen.
  
Materialet blir Klicka för kunskap. Detta kommer att starta i slutet av november.

                             - SNB kommer ej att ha någon MobilLärkurs.

                             - LES har varit på de första lektionerna i kursen MobilLär i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

                             - Seniorsurfdagen 2007 i samarbete med Biblioteken i Botkyrka
                                BG och LES hade Tullinge
                                KL och EN hade Tumba
                                LH och Ann-Marie Sjöberg hade Hallunda
                                15-20 intresserade besökare på respektive ställe
                                Mycket lyckat för SNB. Bör upprepas.
       6.                                      Ekonomin är god

7.                                      Kursverksamhet.
87 sökande 45 har fått plats, finns även kö sen i våras 32 stycken.
Vi bör ha en annons ute i januari 08.

8.                                      Övriga ärenden
Fax till EN, krya på dig blommor till KL samt en resa under våren.

9.                                      Nästa möte 23/11-07 10.00 Kansliet Subtopia

 Lars Erik Sjölund                                 Lars Hallgren
Protokollförare                                      Ordförande