Styrelsemöte 2007-11-23

 
 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:           Kansliet Subtopia

                             Ordförande                       Lars Hallgren (LH)            Närvarande

Vice ordf                            Bengt Gulin (BG)              Närvarande

Kassör                               Rolf Strand (RS)               Närvarande

Sekreterare                       Kurt Lundström (KL)         Närvarande

Ledamot                            Lars Erik Sjölund (LES)   Närvarande

Suppleant                         Olle Bengtsson                 Närvarande

Adjungerad                       Eva Nylund                        Närvarande

 

1.       Ordförande (LH) öppnade mötet.

2.       Dagordningen godkändes

        3.        (KL) valdes till protokollförare

        4.       Föregående mötesprotokoll godkändes

        5.       Skrivelser och rapporter
                 
Följande rapporterades:

·        att KL och BG deltagit i en ordförandekonferens som ordnats av SeniorNet Sweden i Stockholm den 19 november. Till träffen hade närmare 50 delegater från landets olika hörn anslutit. Konferensen var givande på många olika sätt.

·        att KL och BG har träffat Anneli Höynä inför den planerade handledar­utbildningen som startar den 27 november. 10 st deltagare från SNB.

·        att mobilärkursen som LES deltagit i hade avslutats. Kursen hade varit på en mycket elementär nivå.

 

        6.    Ekonomi.
               Kassören Rolf Strand lämnade rapport. Den ekonomiska ställningen är god.

        7.    Kursverksamheten                

·        Beläggningen på grundkurserna är god. Bildbehandlingskursen har utökats från 7 till 10 träffar. Kursavgiften har ökats med
200 kr.

·        Kurslokalen skulle kunna utnyttjas för ytterligare ett par kurser men för att möjliggöra detta fordras utbildning av ytterligare handledare

        8.       Övriga frågor

        9.      Nästa möte den 18 januari 2008 kl 10.00

       10.  Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Kurt Lundström                                 Lars Hallgren
sekreterare                                         ordförande