Budget 2008

 
IntäkterBudget 2008 Utfall 2007
Kursavgifter
80 000 65 215
Botkyrka kommun
20 000 97 252
Upplösning interimsskuld projekt
83 000 0
Kursmaterial
8 000 2 660
ABF
19 000 13 975
SNSw
19 000 15 500
Övrigt
0 398Kostnader          
 
Budget 2008 Utfall 2007    
           
  Lokalhyra 24 500 16 120    
  Möbler, skåp 1 000 0    
  Kursmaterial 5 000 4 006    
  Kontorsmaterial 14 000 11 883    
  Data 20 000 26 270    
  Projektmedel 83 000 0    
  Resor 5 000 3 220    
  Annonser 10 000 7 416    
  Försäkringar 5 000 2 029    
  Facklitteratur 5 000 3 737    
  Tele 8 000 5 571    
  Övrigt 10 000 8 277    
  Arvoden 15 000 0    
  Förtäring funkt . 8 000 0    
  Avs. inventarier 14 000 13 585    
  Resultat 1 500 9 886    
  Interimsskuld 0 83 000    
           
  Summa 229 000 195 000 229 000 195 000
Comments