Konstituerande möte 2008-09-19

Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

Möteslokal: Loftet, Subtopia

Styrelsens sammansättning enligt årsmötets beslut.  

Ordförande

 

Lars Hallgren (LH)

Ej närvarande

 

 

Bengt Gulin (BG)

Närvarande

 

 

Rolf Strand (RS)

Närvarande

 

 

Kurt Lundström (KL)

Närvarande

 

 

Lars Erik Sjölund (LES)

Närvarande

Suppleant

 

Gunilla Herkevall (GH)

Ej närvarande

Suppleant

 

Olle Bengtsson (OB)

Närvarande

Suppleant

 

Bengt Söderström (BS)

Ej närvarande

 

1.        Vice ordförande (BG) öppnade mötet.

 2.        Dagordningen godkändes

       3.         (KL) valdes till protokollförare

       4.        Konstituerande av styrelse.

Styrelsen hade kallats till konstituerande möte eftersom Lars Hallgren avgick som ordförande på egen begäran vid styrelsemötet den 22 augusti 2008.

 

Styrelsen konstituerades enligt följande:

Bengt Gulin ordförande fram till årsmötet 2009.

Lars Erik Sjölund vice ordförande.

Rolf Strand kassör.
Kurt Lundström sekreterare.

Olle Bengtsson ledamot.

Gunilla Herkevall och Bengt Söderström suppleanter.

       5.       Val av firmatecknare

Beslutades att ordföranden Bengt Gulin och kassören Rolf Strand tecknar föreningen var för sig

 

6.        Ordföranden förklarade mötet avslutat.

  

Kurt Lundström                                  Bengt Gulin
sekreterare                                         ordförande