Budget 2009


Intäkter

 
 
Budget
 
Utfall

 

 
2009
2008
Kursavgifter

 
80 000
77 450
Botkyrka kommun

 
28 000
103 000
Kursmaterial

 
14 000
13 900
ABF

 
15 000
14 550
SNSw

 
20 000
18 900
Övrigt

 
0
200
Summa:

 
157 000
228 000

 

 

 

 
Kostnader
Budget
Utfall

 
2009
2008
Kursmaterial

 
14 000
16 515
Ersättningar

 
10 000
8 492
Lokalhyra

 
30 000
24 480
Datorkostnader

 
5 000
89 975
Kontorsmaterial

 
17 000
16 272
Tele/bredband

 
11 000
10 522
Annonser

 
5 000
939
Reklamtrycksaker

 
2 000
525
Facklitteratur

 
5 500
5 126
Porto pg-avgifter

 
2 000
1 787
Möteskostnader

 
3 000
2 260
Lokaltillbehör

 
1 500
1 009
Förbrukningsinventarier

 
4 000
4 277
Resor

 
10 000
9 312
Försäkringar

 
2 000
1 893
Licenser

 
1 000
9 420
Medl.avg. styrelsen

 
3 000
1 400
Övrigt

 
5 000
4 918
Hemsidan

 
1 000
4 380
Avskrivningar

 
25 000
20 377
Årets resultat

 
0
-5 879
Summa:

 
157 000
228 000