Styrelsemöte 2010-09-01

SeniorNet Botkyrka - Styrelsemötet kl. 11.00 den 1 september 2010

 Lokal:    Kansliet Subtopia

 

Närvarande:

Ordförande                        Lars Erik Sjölund (LES)
                      Kassör                              Bengt Gulin (BG)
                      Sekreterare                       Kurt Lundström (KL)
                      Ledamot                            Sune Nilsson (SN)
                      Ledamot                            Dini Lindström (DL)
                      Revisor                              Ingmar Östberg (IÖ)
                      Revisor suppleant               Rune Tungström (RT)
                       Support project                 Alf Dahlgren (AD)

 1.       Mötets öppnande.

 2.       Godkännande av dagordning,

 3.       Protokoll från föregående möte,

 4.       Skrivelser och rapporter

 ·  Fredagsträffarna enligt arbetsgruppens (AG:s) förslag, utgår den 19 november i Hallunda

·  Till nytt möte kallas AG kompletterat med fredagspresentatörerna för att lägga fast höstens presentationer.
   Plats: SeniorNets kansli. Tid: Måndagen den 6 september kl 13.00. LES kallar till mötet..  

·  LES anmäler sitt deltagande till ordförandekonferensen i Malmö, november.

·  RT, KL och Pentti försöker delta vid invigningen av Mötesplats Hallunda den 14 september.

·  Inbjudan till invigningen av Seniorhuset den 15 september kl 13.00 skall av LES sändas till styrelsen och handledare i SNB, 
   närliggande SeniorNet distrikt, SeniorNet Sweden. Svar senast den 8 september till

o       fredriksson.degerholm@comhem.se

o       Öppet Hus planeras till den 16 september med engagemang av styrelsens delegater

o       Upptaktsmötet den 17 september på Loftet ska förberedas

5.       Ekonomin är under kontroll

 6.       Kursverksamhet

o       Terminens kurser är under beredning. Kursen för ABF startar 17 september

o       Kurspriset för släktforskning blir 500 kronor per deltagare

 7.   Förberedelse inför flytt till Seniorhuset
       Datorer är beställda. Möbler undersöks av AD och BG.  Återstår nätverk, sekretariat, fikarum.
       Frågor: Finns brevlåda, hur många P-platser, telefon…

8.     Subtopiafestivalen
        Bemanning från SNB klar.  BG och LES tar med datorer. Eventuellt också extra bildskärm.

9.      Övriga frågor
         20 nycklar till Seniorhuset har kommit. Administreras av LES.
         Skall vi ha kvar lokalen i Subtopia 2011?

10.   Nästa möte. Måndag  27 september kl: 12.00 kansliet Subtopia

 11.   Mötet avslutas

 

Kurt Lundström                                                                                  Lars Erik Sjölund 

Protokollförare t.o.m. § 5                                                                             ordförande

 

Bengt Gulin

Protokollförare fr.o.m. § 6