Styrelsemöte 2010-11-15


SeniorNet Botkyrka  -   Styrelsemötet kl 13.00 den 15 november 2010

Lokal: Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

Närvarande:
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Kassör Bengt Gulin (BG)
    Sekreterare Kurt Lundström (KL)
    Ledamot Sune Nilsson (SN)
    Ledamot Dini Lindström (DL)
    Suppleant Sten Rissler (SR)
    Adjungerad Eva Nylund (EN)
    Revisorsuppleant Runge Tungström (RT)
    Support Alf Dahlgren (AD)


Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Godkännande av dagordning

 3. Protokoll från föregående möte, den 25 oktober 2010, godkändes

 4. Skrivelser och rapporter
  a) Träff med KPR den 16 november 2010, kl 15.00 i Seniorhuset

 5. Ekonomi
  a) Under kontroll
  b) Kassaflädesbudget fr 2011 till nästa styrelsemöte tas fram av BG och AD

 6. Kursverksamhet
  a) Nybörjarkurs i släktforskning startad den 11 novmeber 2010, kl 09.00 - 12.00
  b) Fortsättningskurs i släktforskning startad den 11 november 2010, kl 13.00 - 16.00
  c) Lektionssalen i Alby utnyttjas i första hand för bild- och släktforskningskurser
  d) Handledarmöter kommer att hållas i Seniorhuset den 19 november 2010, kl 10.00 - 13.00
  e) Kursmaterial
      - SN tar fram eget kursmaterial i parmar som SNB beställer mot debitering.
        Beslutades att RT samordnar beställningar med SN.
      - Kurs inklusive material 450 kr.
      - Kurs i Mapp o Filhantering 3 x 3 lektionstimmar. Kostnad inklusive material 250 kr

 7. Seniorhuset
  a) Träff med KPR den 16 november 2010, kl 15.00 i Seniorhuset. LES och BG representerar SNB.
  b) Husmöte den 2 december, kl 15.00 - 16.30 angående bland annat elförbrukning
      LES, BG, EN och Bengt Söderström representerar SNB.

 8. Övriga frågor
  a) Offert kaffemaskin från Jede. Avvaktar med detta till nästa år
  b) Sista fredagsträffen den 3 december 2010 i Hallunda ordnar DL med termosar med kaffe, te och kaka
      SNB betalar.

 9. Nästa möte
  Onsdagen den 8 december 2010, kl 12.30

 10. Mötet avslutas


Kurt Lundström                                  Lars Erik Sjölund
Protokollförare                                    Ordförande