Verksamhetsplan 2010


Internetcafé eller datortek i det planerade Seniorhuset, Tumba

I ett nyhetsinslag på radion för någon tid sedan refererade reportern till en utredning som beskrev att närmare två miljoner av befolkningen står utanför möjligheten att använda datorer och internet i det vardagliga livet. Anledningen är att många av olika skäl varken kan eller vill ta till sig den här tekniken trots att samhället förväntar sig kunna kommunicera med alla med hjälp av den moderna internettekniken. Mot den bakgrunden har SeniorNet Botkyrka (SNB) en viktig roll att fylla inom kommunen.

SNB har tillsammans med PRO och SPF tackat ja till Fastighetskontorets erbjudande att hyra lokaler i före detta ABF-huset i centrala Tumba. Samtliga tre organisationer har nyligen skrivit på hyreskontrakten med inflyttning den 1 september 2010. Kommunen ser en fördel med att samla pensionärsföreningar under samma tak. Det centrala läget skapar ytterligare intressanta möjligheter som styrelsen anser vara till gagn för SNB:s fortsatta utveckling.

I första hand gäller att lösa det överskuggande problemet med utanförskapet för de grupper som idag inte nås av SNB:s insatser. För att klara detta behövs ett nytt tänkande från berörda aktörer. Tack vare etablerandet av Seniorhuset kommer en naturlig mötesplats kunna skapas för äldre som behöver få hjälp med sina bankaffärer, beställa resor, boka biljetter, deklarera på nätet, med mera. Naturligtvis kan då också de som är nyfikna få chansen att prova på och lära sig mer om datorer och Internet samtidigt som de umgås med andra under avspända och kontaktskapande former.

Idén är att kunna hälsa alla intresserade seniorer välkomna till en stimulerande och utvecklande miljö med den senaste tekniken på plats. Alla seniorer, dvs. även de som saknar förkunskaper skall känna sig välkomna. Var och en får tillfälle att utveckla sitt datorkunnande utifrån egna behov och förutsättningar under lugna och gemytliga former, där äldre lär äldre.

I andra hand gäller att klara hur mobilisering kan ske av den extra personal (utöver SNB:s nuvarande frivilligkår) som behövs för att organisera och schemalägga café- och internetvärdar. Eftersom Botkyrka kommun och samhället i övrigt förväntar sig kunna kommunicera med alla med hjälp av den moderna internettekniken kommer syftet med verksamheten vara att nå även de grupper som idag står utanför.

För att klara detta förutsätts att samverkan sker mellan de tre organisationerna SNB, PRO och SPF kring Internetcaféet och/eller datorteket som planeras i det Nya Seniorhuset. Styrkan ligger i att organisationerna tillsammans lättare bör kunna mobilisera de personella och övriga resurser som behövs.


Internetsupport till Mötesplats Tumba

På initiativ från Mötesplats Tumba har styrelsen erbjudit sig att på försök ställa instruktörer med två bärbara datorer till förfogande 1-2 timmar vid ett eller två tillfällen per vecka. Förutsättningarna har nyligen diskuterats med en arbetsgrupp på Mötesplats Tumba. Planerna är att starta på försök under april, för att därefter utvärdera resultatet innan beslut tas om att fastställa och schemalägga verksamheten.


SeniorSurf – dag 2010, onsdagen den 13 oktober 2010

SNB planerar även i år att delta i riksföreningens arrangemang och ställa upp som handledare på kommunens olika bibliotek.

De som ej har egen dator eller internetanslutning, kan via kommunens olika bibliotek söka information på nätet. Efter 1 september 2010 planerar SNB liknande service i det nya Seniorhuset i Tumba Centrum.


Övriga planer

  • underhålla och fortsätta utvecklingen av vår hemsida

  • utveckla ett informationsblad om verksamheten samt om vårt kursutbud

  • ordna tema- och teknikträffar (Teknikgrupp)

Besök vår hemsida: www.seniornetbotkyrka.se