Styrelsemöte 2011-10-24


SeniorNet Botkyrka (SNB) – Styrelsemöte måndagen den 24 oktober, kl. 14.00

Lokal: Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

 

Närvarande

Ordförande         Lars Erik Sjölund (LES)

Kassör                Bengt Gulin (BG)

Sekreterare         Kurt Oskar Lundström (KOL)

Ledamot             Sten Rissler (SR)

Suppleant           Allan Lindqvist (AL)

Ledamot             Dini Lindström (DL)

Ledamot             Sune Nilsson (SN)

Ledamot             Stig Sandström (SS)

Adjungerad         Eva Nylund (EN)

Adjungerad         Stefan Gorzó von Bilkei (SGvB)

 

 

1.        LES förklarade mötet öppnat

 

2.        Dagordningen godkännandes

 

3.        Protokoll från föregående möte den 3 oktober 2011 föredrogs och godkändes.

 

4.        Skrivelser och rapporter

 

5.        Ekonomi

a)      BG informerade om kassaläge och att utrymme för nödvändiga investeringar finns.

b)      Beslutades att SS och SGvB ordnar köp av frysbox och att BG och SGvB ordnar inköp av Androidplatta.

 

6.        Kursverksamhet. 

a)      EN rapporterad brist på handledare inför kommande studiesäsong efter årsskiftet

 

7.        Seniorhuset

a)      SNB:s delegater i utvärderingsgruppen rapporterade från möte mellan SPF, PRO och SNB.

b)      KL rapporterade från studiebesök på Pensionärernas Hus i Strängnäs

c)      Inför Husmötet mötet den 27 oktober diskuterades vilken roll SNB kan inta i samband med kommande Öppet hus,
  Äldreveckan och kommande bemanning av receptionen.    

 

8.        Seniorsurf den 13 oktober, resultat per bibliotek

a)      Fittja = 6 besökare

b)      Alby = 2 besökare

c)      Hallunda = 11 besökare

d)      Vårsta = 4 besökare

e)      Tumba = 2 besökare

f)       Tullinge = 11 besökare

 

9.        Övriga frågor

·        Förslag till medlemsregister i Access. Beslutades att en arbetsgrupp tillsattes bestående av EN, SN och SGvB

·        SS ordnar skylt med kontaktuppgifter och info vid behov av hjärtstartare

 

10.     Nästa möte. Beslutades till måndagen den 21 nov 2011, kl 14.00

 

11.     LES tackade deltagarna för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Kurt Lundström                                                   Lars Erik Sjölund 

Protokollförare                                                                             Ordförande