Budget 2012Intäkter
Budget 2012
Utfall 2011

ABF
35 000 38 575
Bok- och DVD-försäljning
2 000 3 064
Botkyrka kommun
65 000 70 760
Datorstuga
2 700 2 659
Fas 3 intäkter
80 000 86 207
Kaffekassa
11 000 11 532
Kursavgifter
100 000 120 400
Kursmaterial
24 000 32 190
Licensintäkter
7 000 7 960
Ränta
1 000 1 071
SeniorNet-träffar
12 000 12 332
SNSw
37 000 37 786
Uthyrning lokal Alby
12 500 14 850


Summa:
389 200 439 386


Kostnader Budget 2012
Utfall 2011
Annonser
26 000 15 864
Avgift dagskasseinsättning
190 190
Avskrivningar
20 000 20 000
Bok- och DVD-inköp
2 000 3 461
Datorkostnader
30 000 87 142
El Tumba
10 500 10 425
Ersättningar
25 000 24 463
Facklitteratur
6 000 6 046
Förbrukningsinventarier
2 500 543
Försäkringar
3 000 2 820
Hemsidan
300 299
Kontorsmaterial
17 000 17 091
Kursmaterial
24 000 27 134
Licenser
20 000 31 309
Lokalhyra Tumba, Alby
73 760 73 208
Lokaltillbehör
5 000 23 405
Medl.avg. styrelsen
3 000 1 750
Möteskostnader
12 000 8 393
Porto pg-avgifter
3 500 2 959
Reklamtrycksaker
14 000 14 046
Resor
33 000 32 344
Städning
8 000 9 400
Tele/bredband
30 000 27 152
Övrigt
15 000 12 393
Årets resultat
5 450 -12 451Summa:
389 200 439 386