PekPlatteProjektetSeniorNet Botkyrka                                                                            2012-04-13
Christina T Frostegren


Resultat av fortsatt diskussion kring fortsatt arbete med PekPlatteProjektet

Att Internetfonden avslagit vår ansökan om medel för maskinvaruinköp är självklart tråkigt, men processen är i gång i vår klubb och i tankarna hos våra medlemmar. Föreningen har medel att skaffa viss utrustning och därmed finns förutsättningar för att starta ett nedbantat projekt, där fokus inte ligger på uppsökande verksamhet utan på utbildning på ny teknik.

Den nya tekniken efterfrågas av medlemmarna och tillkommande medlemmar och vi bör rusta oss för att klara kraven. Beskrivningen i projektansökan grundade sig på tanken att ca 10 piloter har kompetens och tillgång till plattor för att vägleda en grupp om ca 10 personer i stort sett i vilken lokal som helst.

I ett nedbantat projekt behövs de plattor vi kan inhandla först till pilotutbildning och sedan till elevplattor.

Förslag

1.    SeniorNet Botkyrka startar ett PekPlatteProjekt snarast

2.    De som redan har kunskaper och egna plattor föreslås att bli pekplattepiloter, dvs Christina, Bengt, Sune, Britt
       och Stickan

3.    SeniorNet Botkyrka inhandlar det antal pekplattor som budgetanalysen tillåter. Bengt gör analysen.

4.    Apple iPad2 inhandlas med 3g och WiFi

5.    Christina Ternström Frostegren har tillfrågats och tackat ja till att leda projektet.
       Projektgrupp föreslås bli PP-piloterna

6.    Föreslås utbildningstillfällen en till två gånger i maj. Sommarläxa och bildandet av en kommunikationsplattform
       på nätet för erfarenhetsutbyte. Google+ föreslogs. Utbildning genomföres för piloter och assistenter, dvs Kurt, Pentti,
       Lars, Stefan och Gunilla (?)

7.    Föreslås att PekPlattan tas upp i höstprogrammet som kurs och som onsdagsaktivitet.

8.    Ovanstående underställs styrelsen för beslut