Projekt PekPlattepensionärerna


SeniorNet Botkyrka

Christina T Frostegren                                                                2012-05-01
                                                                                                Rev 2012-05-21

 

Projektplan för PekPlattePensionärerna. (PPP) Sätt P för det digitala utanförskapet.

 

                        V6               Projektansökan inskickad till Internetfonden.

                        V11             Avslag på ansökan. Botkyrka kommun beviljas medel.

                        V13             Diskussion påbörjas om att arbeta enligt ett modifierad projekt med egna medel.

  V16             Styrelsen beslutar att starta ett PekPlattePensionärsProjekt och utser Christina T Frostegren till projektledare.

                     En projektgrupp bestående av Christina Frostegren, Bengt Gulin, Britt Arenander, Sune Nilsson och Stig Sandström utses.
                     Biträdande projekgruppmedlemmar blir Kurt Lundström, Pentti Rintala, Lars Erik Sjölund, Stefan Gorzo von Bilkei, Gunilla Sätterberg,
                     Yvonne Hagström och Rune Tungström.

V17              Projektplattform skapas på Google groups av Stefan och ovanstående inbjuds till den och en del material läggs upp.

                    Bengt Gulin köper in 5 iPads, fodral och övrig utrustning som behövs för undervisning.

 V18             Förberedelser för utbildning.

 V19             Första utbildningsdagen den 9 maj med 11 deltagare och Christina som handledare.

                     Uppgifter till nästa utbildningsdag utdelas.

 V20             Ytterligare tre plattor inhandlas. Avtal kring formerna för utlåning av plattor utformas.

                     8 personer får låna plattor över sommaren av SeniorNet. Dessa är. Kurt, Lars-Erik. Rune, Yvonne, Pentti, Stefan, Sune och Gunilla.
                     Bengt har sedan tidigare en lånad iPad och Sune har en lånad androidplatta. Klubben har nu 9 iPads och en androidplatta.

 V21             Information till handledare på handledarmötet.

 V22             Utbildningsdag 2 den 30 maj.

 Hösten        Ev inköp av ytterligare plattor. Kommunen inhandlar plattor för digidelpengar vilka troligen kan nyttjas.

                    Kursverksamhet på plattor parallellt med övrig kursverksamhet. Tas med i programutbudet. Christina TF tar de första kurserna och meddelar förslag till datum.                        Gemensam bedömning är att tre gånger räcker för nybörjare och för vana användare en gång. Prissättning?

                     På handledarmötet undersöker vi hur många som vill lära sig pekplattan.

                     Utformning av handledarmaterial. Sune åtar sig det arbetet.

                     Rutiner för handhavande av plattorna utformas av Bengt och Stefan.

                     Kurt och Stig tar kontakt med Pejl för att få ut information om PPP.

 V48             Utvärdering av årets aktiviteter. Slutrapport lämnas till styrelsen.

 V49             Projektet avslutas och PPP ingår i den ordinarie verksamheten.