Styrelsemöte 2012-09-24

 

SeniorNet Botkyrka (SNB)
Lokal:   Seniorhuset Tumba 
Tid:      Måndag den 24 september 2012, kl 13.00

Närvarande:     Ordförande           Lars Erik Sjölund (LES)   
                      
Ledamot               Sune Nilsson (SN)  
                      Ledamot               Kurt Lundsröm (KL)
                      Ledamot               Christina Ternström Frostegren (CTF)
                      Ledamot               Sten Rissler (SR)
                      Ledamot               Stig Sandström (SS)
                      Suppleant             Gunilla Sätterberg (GS)
                      Suppleant             Ann Goetzinger (AG)
                      Administratör        Eva Nylund (EN)
                 
                                     

1.         Mötet öppnas.

2.         Dagordningen godkänndes

3.         Till protokollförare valdes KL

4.         Föregående mötesprotokoll, godkändes

5.         Kassören BG hade lämnat en kassarapport som föredrogs av KL. Ekonomin är god. Rapporten godkänndes.

6.         Skrivelser och rapporter

a)       Interbook – Beslutades att handledare vid sista kurstillfället den 27 september blir BG, SR, LES

b)       Digidelkampanjen – Lyckat infomöte hölls den 18 september organiserat av Biblioteket i Hallunda och ABF.
          Se bilagd närvarolista samt bilagd affisch. Deltagarna visade intresse delta i kurserna.

c)        PekPlatteProjektet – Presenterades vid infomötet den 18 september. Deltagarna visade intresse delta i kurserna.

d)       Upptaktsmötet den 21 september. Lyckat tack vare bra program, att tiderna hölls, vi hade bra moderator.
          Ett stort antal besökare, ca 75 personer varav 15 nya deltagare som anmälde sig till våra kurser.

e)       Rapporterades att följande medlemmar anmält att de gärna hjälper till i receptionen och eventuellt på annat sätt:
         
Ann-Marie Peters, Eila Korhonen, Ulla Franzen, Anneli Borgia, Lisbeth Öhrling, Maria Mendoza, Eva-Britt Olsson, Marianne Banerjee. 

 7.         Stiftelsen Internetfonden, ansökan om medel – CTF har utarbetat och sänt in ansökan. Rapporten godkändes.

8.         Seniorsurfen 2012

        - Styrelsen har med motivet brist på tillräckliga personella resurser i år beslutat att enbart hålla seniorsurf på Seniorhuset i Tumba.
        -
Beslutet har KL för tid sedan skriftligen meddelat Botkyrka Kommuns bibliotekschef med begäran att SNB i år i stället kan samarbeta på så sätt
          att SNB i förväg träffar biblioteken och förser den seniorsurfansvarige på respektive bibliotek med SNB:s informationsmaterial i form av instruktioner
          om kontakter och övrigt material som kan delges besökarna.
        -
Efter diskussion togs nytt beslut om följande bemanning: KL = Fittja, SR = Hallunda, CTF = Tullinge.
         
Beslutades att EN skickar förfrågan till assistenter/handledare om de vill fungera som Surfvärdar

9.      Övriga frågor
        -
Inbjudan har inkommit från arbetsgruppen på Mötesplats Grödinge att delta i planeringsmöte den 26 september kl 13.00. Syftet är att prata igenom
          på vilket sätt SNB, Vårsta bibliotek och Mötesplatsen kan samarbeta? Beslutades att tacka för inbjudan och be om att få återkomma
          då tyvärr ingen ur styrelsen kan delta vid det här tillfället. SNB ser gärna att samverkan utvecklas och hoppas på ett nytt möte längre fram.
       
Inbjudan har inkommit att enligt konceptet Hallunda träffen i tisdags fortsätta med Fittja. Vilka av oss kan medverka?
          Beslutades att samordning sker via Idégruppen, Marita Castro och respektive biblioteks kontaktpersoner:
          anna.branteby@botkyrka.se = Tumba; Lisa.Gottschalk@botkyrka.se = Hallunda, Alby, Fittja  ronny.karlsson@botkyrka.se; Linda.Spolen@botkyrka.se

        -  Inbjudan från PRO att skriva artikel/annonsera i deras tidning?
                - Uppdrogs åt KL att med stöd av Idégruppen göra utkast till artikel och annons i PRO-tidningen
                - Vem har uppdraget att lämna material till hemsidan, till annonser, artiklar, summeringar från möten osv? Frågan bordlades till nästa möte.
                - När det gäller gratisannonser i Mitti samt ämnen till fredagsträffarna har Stickan ordnat detta.

10.      Nästa möte, den 23 oktober 2012, kl 13.00

11.      Ordföranden förklarade mötet för avslutat

 

Kurt Lundström                                                        Lars Sjölund
Sekreterare                                                              Ordförande