Valberedningen 2012Valberedningens förslag 2012 tidigare val
Förnamn Efternamn

Lars Erik Sjölund Ordförande
1 år Omval

Bengt Gulin Ledamot
2 år Omval

Kurt Lundström Ledamot

vald 2011

Sune Nilsson Ledamot

vald 2011

Sten Rissler Ledamot
2 år Omval för att vi får 3/år
Stig Sandström Ledamot
2 år vald 2011

Christina Frostegren Ledamot
2 år Nyval

Yvonne Hagström Suppleant
1 år Omval

Gunilla Sätterberg Suppleant
1 år Nyval

Ann Goetzinger Suppleant
1 år Nyval

Inger Feldhofer Revisor
1 år Omval

Roland Gustafsson Revisors suppl. 1 år Omval

Rune Tungström
Pentti Rintala
Comments