Verksamhetsplan 2012


SeniorNet Botkyrka (SNB), Verksamhetsplan 2012

Medlemsverksamhet
Verksamhetens syfte är att skapa mötesplatser där seniorer stimuleras att lära av varandra, samt få svar på sina It- och datorfrågor. Tack vare att SNB under år 2011 var hyresgäst i Seniorhuset i centrala Tumba tillsammans med PRO och SPF skapades förutsättningar för en under året intressant expansion av verksamheten. Många av kommunens seniorer som tidigare levt i skuggan av internet och i digitalt utanförskap fick under året den support som behövdes för att ta steget över till digitalt innanförskap. Årets planer är att ge den här delen av verksamheten en kraftfull support.

SNB partner i ”Kampanjen för ökad digital delaktighet i Botkyrka 2012 – 2013”
I verksamhetsplanen för 2012 ingår – att utöver fortsatt komplettering av nuvarande kursutbud – göra en kraftfull satsning som partner i ”Kampanjen för ökad digital delaktighet i Botkyrka 2012 – 2013”. Det pågår en nationell Digidel kampanj för digital delaktighet i Sverige fram till utgången av 2013. Målet för denna nationella kampanj är ökad ”digital delaktighet” hos minst 500.000 av de ca 1,5 miljon svenskar som idag sällan använder datorer/internet. Enbart inom Botkyrka kommun beräknas motsvarande målgrupp vara mer än 10 000 seniorer. Fler aktiva resurspersoner behövs.

Seniorhuset är en mötesplats för sociala sammankomster seniorer emellan
Seniorhuset är redan ett etablerat begrepp. SNB, PRO och SPF har beslutat att som gemensamma arrangemang bjuda in alla till Öppet Hus träffar en gång per månad under vår- och höstterminerna med olika programinslag.

Mötesplatsverksamhet och Resurspersoner
Den 1 januari 2011 hade SNB 311 medlemmar. Den 1 januari 2012 var 357 medlemmar registrerade. SNB räknar med en ökning på minst 30 medlemmar per år de närmaste åren.

En fortsatt aktivering av medlemmar som resurspersoner i kommittéer, som assistenter, som handledare kommer att ske under 2012. Satsningen är en förutsättning för att SNB ska kunna delta i och fungera som värdar/värdinnor vid planering och genomförande av informationsträffar, prova-på-träffar, cirklar, utbildningar, fredagsträffarna, etc.

SNB:s support till Mötesplatserna i Tumba, Hallunda, Grödinge kommer att följas upp med inriktningen en vida­r­e­­­utveckling under 2012. I och med Seniorhuset får seniorer en mötesplats som möjliggör kostnadsfri introduktion till internet, komma ut på nätet utan ha egen dator, få tekniksupport vid problem med den egna datorn, samt en plats för social samvaro.   

Riksföreningens arrangemang SeniorSurf – 2012, mitten av oktober
SNB planerar delta med handledare och assistenter i det ”egna” Seniorhuset i stället för kommunens olika bibliotek.

Övriga framtidsplaner

  • Underhålla och utveckla hemsidan (Webbgruppen)
  • Vidareutveckla broschyren om SNB:s kurser samt utveckla information som sänds till medlemmar via e-post.
  • Utveckling av databas för kansliverksamheten.
  • Ordna teman och teknikträffar (Teknikgrupp, Idégrupp)
  • Ge support till programkommitté som tar fram förslag på olika teman vid fredagsträffarna, upptaktsmötet till hösten, program inför nästa årsmöte.
  • Kommitté som föreslår aktiviteter som kan verka medlemsvårdande.
  • Planera för Pekplattepensionärverksamhet i enlighet med beskrivning i ansökan om projektmedel till internetfonden