Styrelsemöte 2014-12-18Protokoll styrelsemöte SeniorNet Botkyra den 18 december, kl 14-16 i lektionssalen i Tumba

Närvarande: Ordförande Lars Erik Sjölund (LES), Vice ordförande Kurt Lundström (KL) t o m punkt 5b, Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF), Ledamot Stig Sandström (SS), Kassör Bengt Gulin (BG), Ledamot Pentti Rinttala (PR), Ledamot Lennart Ståhlberg (LS), Suppleant Gunilla Sätterberg (GS), Suppleant Sten Rissler (SR), Båda suppleanterna tjänstgör vid dagens möte.

Adjungerad: Eva-Britt Olsson SNSw

Anmält förhinder: Ledamot Lena Dahlström (LD), Ledamot Sune Nilsson (SN), Eva Nylund, (EN), Stefan Rigner (SR), Ulla Berglund

 1. Ordförande LES öppnade mötet.

 2. Dagordningen och röstlängden godkändes. Beslutades att sysselsatta inom fas 3 ej adjungeras till styrelsemötena.

 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, skrevs under och lades till handlingarna.

 4. BG gick igenom det ekonomiska läget. Grundbidragen från kommunen har sänkts något för 2015.
  BG och CTF redovisade gjorda inköp enligt tidigare styrelsebeslut.
  Fyra telefoner: Sony Xperia, Samsung Galaxy S4, HTC One och Doro har köpts in. Dessutom har en Nexus 9 androidplatta och ett pekverktyg inhandlats.
  BG, GS,CTF och EBO träffas den 30 december för genomgång och märkning av telefonerna.
  SpendOn är ett mastercard som kan köpas i pressbyrån och 7eleven. Kan användas som betalning på Appstore och Play Butik. Beslöts att GS köper ett sådant till androidtelefonerna. Kostnad 239 kronor.
  Wifog kort kan användas till de inköpta telefonerna. Vi ställer oss i kö hos Wifog och rotar reda på de som vi redan har.
  Vi beslöt att innehavare av smartband kan köpa loss dessa från föreningen för 200 kronor. Detta görs efter redovisningen på fredagsträffarna. Ej köpta band återlämnas till föreningen att användas som demonstrationsobjekt.
  Vår trogne medarbetare Sven Ekblom har avlidit. Föreningen lämnar gåva till Cancerfonden med 500 kr och representeras vid begravningen.

 5. Skrivelser och rapporter
  1. Handledarmötet hölls den 8 december och vi hade problem med att besätta främst plattkurserna - Android med handledare. Vid mötet togs det audiovisuella läget i möteslokalerna upp. Beslöts att den gamla filmduken från lektionssalen skänks till biblioteket i Tullinge och att Lennart kollar upp högtalarsituationen.
  2. LES och CTF rapporterade om arbetet med broschyren och annonser.
  3. SS lämnade förslag till tider för vårens fredagsträffar .Beslutades att smartbandprojektet redovisas den 27.2 och 6.3
  4. Lokalen Hallunda och ABF. Förhandlingarna avslutade och avtalet påskrivet. LS och SR går igenom lokalen och ser över utrustningen.
  5. LES rapporterade om kontakterna med fas 3 personer.
  6. Skrivelse om föreningsbidrag från kommunen redovisat under punkt 4.

 6. Vårens kurser beslutades enligt förslaget från handledarmötet. SR fixar trycket av broschyren.

 7. Vårens möten blir den Ti 13.1 kl 13, To 5 febr kl 13, Må 23 feb kl 9, må 23 mars kl 14. Årsmöte den 16 april klockan 13.

 8. Övriga frågor. CTF anmäler bortovaro vid flera av vårens möten. GS ersätter som sekreterare.

 9. LES avslutade mötet och tackade för årets arbete och önskade God Jul och Gott Nytt År

 

 Vid protokollet                                                                Justeras

 Christina Ternström Frostegren                                        Lars Erik Sjölund
Comments