Styrelsemöte 2015-09-01Protokoll SeniorNet Botkyrka den 1 september 2015, kl 13.00 , lektionssalen i Seniorhuset

Närvarande
Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
Kassör Eva-Britt Olsson (EBO)
Ledamot Stig Sanström (SS
Ledamot Bengt Gulin (BG)
Ledamot Sten Rissler(SR)
Ledamot Kurt Lundström (KL) från kl 14.15

Anmält frånvaro
Ledamot Christina Ternström (CTF)
Ledamot Pentti Rintala
Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)

Adjungerade
Eva Nylund (EN)
Ulla Berglund

 1. Ordförande LES förklarade mötet öppnat

 2. Dagordningen godkändes

 3. Föregående mötesprotokoll diskuterades och godkändes

 4. BG gick igenom det ekonomiska läget Ekonomin under kontroll. Vi avvaktar med inköp av nya datorer tills det finns datorer med Windows 10 installerade.

 5. Skrivelser och rapporter
  - Den övriga styrelsen har inte uppfattat att uppdraget tillsammans med Arbetsmarknadsenheten i Södertälje har avslutats utan endast att vi
    skulle flytta från Alby. Kurts mail i frågan bifogas
  - Inbjudan från Botkyrka kommun att medverka på Hågelby dagen. Beslöts att vi inte ska deltaga i år
  - Hjärta Botkyrka som vi deltog i var lyckad
  - Interbook kurser kommer att vara i Hallunda

 6. Höstens kurser - Läget under kontroll

 7. Upptaktsmötet den 9 september ev kommer det att inköpas en Windowsplatta med Win 10

 8. 3D-skrivarfrågan - Frågan om inköp lades ner

 9. Seniorhusets 5-års jubileum blir det den 17 september 2015 mellan kl 14-16 för allmänheten
  - Vem hälsar välkommen?
  - Styrelsen bör stanna kvar och visa lokalerna
  - Hjälp önskas med att flytta datorer
  - Hjälp med städning
  - Förslag till aktivitet
  - Förslag till fredagsträffar:Christina talar om Apple Watch, Molntjänster, Windows 10 (Sune), WIFI, NFC (förslag (CTF), SS disk (Sune), Face book (Stickan)
    Skicka mail till Stickan om ni kommer på fler ämnen

 10. Nästa möte och höstens möte

  26 oktober kl 10.00, 3 december kl 14.00

  

Mötet avslutades

Lars Erik Sjölund                                                                                   Eva-Britt Olsson
Ordförande                                                                                            Sekreterare