Styrelsemöte 2015-10-26Protokoll SeniorNet Botkyrka den 26 oktober 2015, kl 10.00 i lektionssalen i Tumba

Närvarande
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Vice ordförande/Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
    K
assör Eva-Britt Olsson(EBO)
    Ledamot
Kurt Lundström (KL)
    
Ledamot Stig Sandström (SS)
    
Ledamot Bengt Gulin (BG)
    Ledamot Sune Nilsson (SN)
    
Ledamot Pentti Rinttala
    Ledamot Sten Rissler (SR)

Adjungerad
     Eva Nylund (EN)

Anmält frånvaro
    Suppleant Gunilla Sätterberg (GS) men var närvarande under punkt 5:1

 1. Ordförande LES förklarade mötet öppnat.

 2. Dagordningen godkändes. 

 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, skrevs under och lades med godkännande till handlingarna.

 4. BG föredrog det ekonomiska läget. Antal medlemmar just nu är 403 st.
  Beslutades att förnya maskinparken i Tumbasalen med nya Win10-datorer, då de finns att köpa. Beräknad kostnad 90.000 kronor.
  Beslutades om inköp av nya hårddiskar till Hallundadatorerna. Beräknad kostnad 10.000 kronor
  Två overheadkameror för presentation av plattor, androider och klockor. Beräknad kostnad 15.000 kronor
  Ett antal nya androidtelefoner – och plattor med senaste operativsystemen. Beräknad kostnad 25.000 kronor
  samt bärbara högtalare typ BOSElight. Beräknad kostnad 3.000 kronor.

 5. Skrivelser och rapporter

·         GS rapporterade om att Hallundalokalen fungerar bra. Bengt, Sten o Pentti fixar de nya hårddiskarna.
       Stickan undersöker kaffehanteringen vid fredagsträffarna med ABF.

·         Äldreveckan äger rum vecka 45. SNB deltar vid Öppet Hus

·         LES rapporterade från senaste husmötet. Huset stängt 18 december 2015 till11 januari 2016.

·         LES och SS rapporterade från besök på verksamheten Bryggan.

 1. Kursläget gicks igenom. Mest Win10-kurser under hösten samt ett antal telefonkurser.
  Sune och Eva analyserar läget och kommer med förslag till vårterminskurser den 3 december 2015..

 2. Eventuella  åtgärder inför årsskiftet. Se inköpsbesluten under punkt 4

 3. SS berättade om en polsk radiopratare..

 4. Nästa möte blir den 3 december 2015, kl 14.00.

 5. Mötet avslutades

 Christina Ternström Frostegren                                     Lars Erik Sjölund
  v ordf/Sekr.                                                                    ordf