Styrelsemöte 2015-12-03Protokoll styrelsemöte SeniorNet Botkyrka torsdagen den 3 december 2015, kl 14.00 i lektionssalen Tumba.

Närvarande
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Vice ordförande/Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
    K
assör Eva-Britt Olsson(EBO)
    
Ledamot Stig Sandström (SS
    
Ledamot Bengt Gulin (BG)
    Ledamot Sune Nilsson (SN)
    Ledamot Pentti Rinttala
    Ledamot Sten Rissler (SR)

    
Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
    Adjungerad Eva Nylund

Anmält frånvaro
    Kurt Lundström (KL)

 1. Mötet öppnades.

 2. Dagordningen godkändes 

 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna

 4. GB gick igenom det ekonomiska läget. Beslutades om inköp av tjänsteiPhone till SN inför kursskrivandet.

 5. Skrivelser och rapporter
     -
  Äldreveckan genomfördes i samarbete med övriga organisationer i huset.
     -
  LS informerade från husmötet
     -
  Gjorda inköp redovisades.
     -
  CTF meddelar att hon flyttar från kommunen och inte kommer att kandidera för
       ytterligare styrelseuppdrag.
 1. EN presenterade förslag om kursschema och ändringar av beteckningar för vårterminen 2016. Förslaget godkändes och vi beslutade att presentera schemat lärarlöst i kursprogrammet. Handledarmöte bestämdes till den 14 december 2015, kl 09 00.

 2. Arbetsuppgifterna kring kursprogrammet fördelades.

 3. Föreningen har ett antal surfplattor som använts i nybörjarundervisningen. Några styrelsemedlemmar har tjänsteplattor. Numera har kursdeltagarna egna plattor med sig till kurserna. CTF beviljades att ”köpa ut” ”sin” platta för 2000 kronor. Kursplattorna iPad och Android säljs till i första hand handledare för 500 kronor styck.

 4. Vårens möten: 2016-01-26, kl 10.00
    2016-02-24, kl 10.00
    2016-03-31, kl 10.00
    2016-04-14, kl 13.00


 5. LS avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                          Justeras

Christina Ternström Frostegren                  Lars Erik Sjölund
Sekreterare                                              Ordförande
Comments