Styrelsemöte 2016-04-20Protokoll styrelsemöte SeniorNet Botkyrka onsdagen den 20 april 2016, kl 12.00 i lektionssalen i Tumba                                         

Närvarande
        Ordföranden Lars Erik Sjölund (LES)
        Kassör Eva-Britt Olsson (EO)
        Suppleant  Kurt Lundström (KL)
        Ledamot Stig Sandström (SS)
        Ledamot Bengt Gulin (BG)
        Ledamot Sune Nilsson (SN)
        Ledamot Gunilla Sätterberg (GS)
        Adjungerade Eva Nylund (EN)
        Ulla Berglund.

Anmält frånvaro
        Owe Eriksson
        Krister Carlsson

1   Mötet öppnades av LS

2   Eva-Britt valdes till sekreterare

3  Dagordningen godkändes

4  Föregående protokoll godkändes och arkiveras

5  Konstituerade mötet den 14 april valde SN till vice ordförande

6  Likviditetsprognos  för jan – dec 2016 delades ut och gicks igenom. Diskuteras på nästa möte

7  Skrivelser  och rapporter
    - LS rapporterade från Husmötet
   
Vad gör vi med kommunens skrivelser som kommer till SeniorNet Botkyrka?
      GS
åtog sig att sända skrivelserna till den som berörs

8   Kursläget ansträngt  - få handledare och kursdeltagare

9   Kansliet håller stängt under tiden 12 maj - 21 augusti 2016

10  Nästa möte den 19 maj, kl 14.00

 

Vid protokollet                                                                                      Justeras

Eva-Britt Olsson                                                                                    Lars Erik Sjölund 


Comments