Styrelsen


Styrelsens sammansättning 2020

Ordförande 

070 280 31 29


Vice ordförande 

Sune Nilsson 
08-532 508 75


Kassör

Eva-Britt Olsson
072 728 24 22Sekreterare 

Lennart Blixth

Ledamot

Ulla Comérus

Ledamot

Jan-Eric Conradsson

Ledamot 

Stig Marklund

Ledamot

Birgitta Strinnlund

Ledamot
Gunilla Sätterberg


Suppleant

Bengt Gulin
Kurt Lundström

Revisor:

Inger Feldhofer
Revisorssuppleant:
Roland Gustavsson

Valberedning:
Denise Grandell,  sammankallande
Mats Olsson 

Adjungerade till styrelsen:

Eva Nylund, 

seniornetbotkyrka@hotmail.com