Styrelsen


Styrelsens sammansättning 2018 

Ordförande 

08-746 88 64
Vice ordförande 

Sune Nilsson 
08-532 508 75

Kassör

Eva-Britt Olsson
072-728 24 22


Sekreterare

Owe Eriksson
08-531 852 55''


Ledamot

Bengt Andersson

Ledamot

Krister Carlsson

Ledamot 

Jan-Eric Conradsson

Ledamot 

Ulla Comérus

Ledamot
Gunilla Sätterberg


Suppleant

Bengt Gulin
Kurt Lundström

Revisor:

Inger Feldhofer
Revisorssuppleant:
Roland Gustavsson

Valberedning:

Vakant, sammankallande
Denise Grandell

Adjungerade till styrelsen:

Eva Nylund
Birgitta Strinnlund