Support

Datorproblem - Behöver du teknisk hjälp och information?

Som medlem i SeniorNet Botkyrka har du möjlighet att få denna hjälp.
Kontakta någon av nedanstående personer, så kanske du kan få den hjälp du behöver.

Bengt Gulin
e-post: bengt@gulin.org
tel: 08-531 755 69