Upptaktsmöte 2012-09-21
    Ett välbesökt möte med cirka 75 deltagare fick ta del av
    -
Vice ordförande Anna-Maria Engqvist från vård- och omsorgsnämnden berättade om verksamheten i kommunen
    -
PRO och SPF redogjorde för sina verksamheter
    - SeniorNet Borkyrka informerade om föreningen
            * Christina Frostegren demonstrerade Pekplattan
            * Sune Nilsson berättade om höstens kursutbud
            * Bengt Gulin informerade om SeniorNet Botkyrkas verksamhet och utveckling
            * Stig Sandström berättade om kurserna i släktforskning
    - Ahmad Azizi, demokratiutvecklare i Botkyrka kommun redogjorde för Digidelkampanjen
    - Deltagarna fick prova på pekplattor, internet samt testa våra datorer
                                                   - Kaffe med bröd serverades i pausen   Vice ordf Anna-Maria Engqvist      SPF:s ordf UllaNeubüser          PRO:s ordf Inga-Britt Rova        Demokratiutv Ahmad Azizi          SNB Christina Frostegren