Föreningsträff i Botkyrka 2017

Rapport från föreningsträffen 2017 i Botkyrka

Botkyrka kommun samlade föreningarna i kommunen till en workshop den 5 oktober 2017 i Tumbascenens foajé. Nu har kommunen gjort en återkoppling i form av en  sammanställning över åsikter, tankar och idéer från föreningarna. 

Sammanställning: 

Föreningar behöver ha ett gemensamt forum för utbildning och kommunikation. 

Föreningarna behöver samarbeta mer kring lokalutrymmen.

Många medborgare står utanför det digitala samhället för att tillgodose sig med information om föreningslivet. Insatser för detta behövs.

Att kommun bör ta tillvara på kompetens och kunskap som finns inom föreningslivet.

Bra och viktigt att skapa forum för föreningslivet att mötas och utbyta erfarenheter och kunskaper. Önskan om att ses mer informellt och formellt.

Bra att träffa föreningar, kommunledning där vi kan göra våra röster hörda. Bra att lyfta unga förmågor från föreningslivet. Även viktigt att lyfta seniorföreningarna och tillvarata deras kunskaper.Föreningar behöver ha ett gemensamt forum för utbildning och kommunikation. Föreningarna behöver samarbeta mer kring lokalutrymmen.

Många medborgare står utanför det digitala samhället för att tillgodose sig med information om föreningslivet. Insatser för detta behövs.

Att kommun bör ta tillvara på kompetens och kunskap som finns inom föreningslivet.

Bra och viktigt att skapa forum för föreningslivet att mötas och utbyta erfarenheter och kunskaper. Önskan om att ses mer informellt och formellt.

Bra att träffa föreningar, kommunledning där vi kan göra våra röster hörda. Bra att lyfta unga förmågor från föreningslivet. Även viktigt att lyfta seniorföreningarna och tillvarata deras kunskaper.


Från SeniroNet Botkyrka medverkade  Kurt Lundström, Birgitta Strinnlund, Lars-Erik Conradsson och Krister Carlsson. 

Comments