Pubträff

PUB-träffen den 16 mars 2017 med temat e-hälsa och äldreomsorg lockade många, drygt 40 personer kom till Seniorhuset den 16 mars 2017.

Botkyrka kommuns kommunalråd Ebba Östlin berättade om vad e-hälsa innebär för vård- och omsorg. Hon menade att det ökar vår trygghet och gav exempel på handenheter som läser av värden, digitala trygghetslarm som blivit bättre och Skype-samtal med brukare. 

Hon talade även om trygghetsboende i varje stadsdel, ökat samarbete mellan landstinget och kommunen och införande av egentid genom hemtjänsten för äldre. 

Ebba Östlin ser SeniorNet Botkyrka som en viktig expertgrupp och kommer att vara sammankallande till fortsatta möten om angelägna samverkansfrågor.

Arrangör: PRO, SeniorNet Borkyrka och SBF. 


Anteckningar från mötet 16 mars 2017 vid SeniorNet Botkyrka med Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande

SeniorNet började mötet med att berätta om vad E-hälsa är och den potential som finns i digital teknik för att öka säkerheten för brukare och patienter.

Presentation om E- hälsa Föreläsare: Anders Magnusson Owe Eriksson

Ebba Östlin berättade sedan om vilket arbete som kommunen gör inom området med digitalisering inom omsorgen:

I dagsläget har hemtjänsten

Digitala Trygghetslarm

Dokumenterar insatser och social dokumentation genom handenhet/mobil så att dokumentation sker direkt på plats och inte försvinner

Myndighet kommer under mars att börja använda Skype vid vissa vårdplaneringar med sjukhusen. Detta är en del i det som kallas ”trygg hemgång”. Det handlar om att man tar emot personer som  varit på sjukhus och ska överlämnas till omsorgen inom kommunen.

Kommunen står inför 

- Behov att erbjuda digitala tjänster för att öka självständigheten och servicen för våra medborgare.

. Behov att effektivisera och kvalitetssäkra arbetsprocesser med hjälp av digitala verktyg.

- Att anta rekommendationen av ”Kvalitet i särskilt boende”, en rekommendation för arbete med
att öka kvalitet nattetid i SÄBO för äldre

- Att vi har lokaler eller när bygger nytt, har ”smarta” tekniska lösningar som är anpassade till våra     brukare

- Behov av framtida uppkopplingar till ”molnet”, där andra av samhällets olika digitala lösningar finns

- Trygghetslarm som har ”allt” programmerat i handledsändaren utifrån brukarensbehov. Ex. larm, Puls, fall, GPS, behörighet till dörrar mm.

Sist men inte minst: Vi har ett behov av och håller på att ta fram en övergripande digital strategi i Botkyrka kommun

Övriga frågor som kom till Ebba Östlin:

Vilka bostäder planeras för oss äldre?

- Vi har flera planer på bostäder för äldre. Den första är att vi ska ha vård och omsorgsboenden i alla våra stadsdelar. Idag finns inte i Fittja och Vårsta. Det i Fittja håller på att byggas i nya Fittja centrum. Planerna för det i Vårsta är under planering.

Sen jobbar vi för fler bostäder som är anpassade för äldre men som inte kräver biståndsbedömning, vilket vård och omsorgsboenden gör. Vi vill bygga trygghetsbostäder i alla stadsdelar och just nu planeras det sådana bostäder bakom Tumba centrum. Vi har också samtal med Bovieran.

Vad är trygghetsbostäder?

- Det är vanliga bostäder som man ställer sig i kö för att få. Men dom är anpassade för äldre och i huset finns det gemensamhetslokaler som man kan ha verksamhet i. Kommunen har också verksamhet i huset för att skapa gemenskap och man kan också ha en sköterska som kommer någon dag i veckan. På så sätt motverkar man ofrivillig ensamhet bland äldre och man får mer anpassade bostäder.

Hur går det för kommunen med att ha digitala nycklar till exempel inom hemtjänsten?

- Vi har haft ett försöksprojekt med digitala nycklar inom hemtjänsten. Under det projektet lärde vi oss att det är svårt att administrera och få avtal med bostadsrättsföreningar och hyresrättsvärdar för att kunna installera dessa digitala lås. Därmed håller vi nu på och funderar på hur vi ska gå vidare.

När kommer Tumba centrum byggas om

- Ebba tycker det har gått alldeles för sakta för centrumägaren att komma igång. Just nu håller man på med ett ansiktslyft i befintligt centrum men vi vill att dom ska komma igång med nybyggnationen och nya bostäder. Ebba träffade deras finska VD för ca 3 veckor sedan som bad om ursäkt för att det går för segt och dom ska försöka komma igång med bygget av bostäderna medan som planerar centrumutbyggnaden.

Vad sker vid Tuna centrum?

- Ägaren av centrumet har tagit kontakt med kommunen och är intresserad av utbyggnad. Vi håller nu på att prata med dem om eventuella planer.


Vid anteckningarna 

Johannes Svensson

Botkyrka kommun

Seniorhusets PUB-träff den 16 mars 2017

Program, e-hälsa, äldreomsorg


Botkyrka kommuns kommunalråd Ebba Östlin berättar och svarar frågor.om möjligheterna med e-hälsa. 

Arrangör: PRO, SeniorNet Borkyrka och SBF. Det finns öl, vin och smörgåsar för en billig penning

Tid         16 mars 2017 klockan 16.00. 
Plats:     Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba. 

Arrangör: PRO, SeniorNet Borkyrka och SBF. Det finns öl, vin och smörgåsar för en billig penning

Välkommen!

Se inbjudan i filen nedan.