Vårt digitala liv 2.0Betraktelse över våra digitala liv 2.0

Data mining
är en teknik där datorer söker efter mönster vad gäller din smak beträffande böcker, filmer, musik mm. Om Du använder Spotify, iTunes, You Tube, Amazon, Facebook med flera. Du får då fler relevanta förslag på respektive. genre och naturligtvis reklamutskick, som i sin tur genererar intäkter som kan förbättra nättjänsterna.
Det påstås att metoden kan avslöja kriminalitet. Info kan säljas till okänd tredje part och övervakningen är nästan omöjlig att upptäcka.

Mobil tracking
Oavsett om mobilen har GPS eller inte går den att spåra via s.k. triangulering.
Vi kan lätt hitta vänner och mobilen hjälper oss att hitta vägen. Räddningstjänst och Polis kan lättare hitta skadade personer.
MEN telefonen kan spåras utan vår vetskap.

Cloud computing
På vanlig svenska menar vi ”molnet” där all e-post, våra filer, foton och dokument rent fysiskt ligger på Internet och inte bara i våra datorer.
Ett exempel är Google som gratis erbjuder ett brett spektrum av tjänster. Dessa tjänster har blivit en oumbärlig del av vardagen för oss, men priset är att all vår privata info ligger på Googles server.

Sociala webbplatser gör det lätt att hålla kontakt med familj och vänner - vi kan yttra oss i politiska frågor, dela musik och filmer. Förhoppningsvis gör det också samhället öppnare och mer transparent. Men vi måste vara medvetna om att vi utsätts för en osynlig form av social övervakning. Gamla snedsteg glöms aldrig bort och vi förlorar ensamrätten till vår personliga information.

OBS! Allt du gör på nätet sätter digitala spår.

Brainstormat och nedskrivet vid en ”Lidnersk knäpp” av Stickan i januari 2015 på min gamla W8 med direktinsprutning och dubbla förgasare.