Minnesant 2016-02-26 i TullingeFredagsträff i  Tullinge bibliotek den 26 februari 2016, kl 10.00 - 12.00
Antal deltagare: 27 personer (12 kvinnor och 15 män)

Lars Sjölund hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till Lisa Berglund, som berättade om olika föredrag som biblioteket kommer att ha. Gratisbiljetter finns att hämta på biblioteket. Lisa berättade även om Facebook-gruppen Välkommen Tullinge, som bildats för att hjälpa flyktingbarn med svenskundervisning samt annat volontärarbete.

Britt Arenander berättade om Conny Göthlin, som tillsammans med några Tullingebor samlat in kläder och hygienartiklar via Facebook-sidan Alla som älskar Tullinge, som sedan överlämnats till härbergen i Stockholm. Henrik Danielsson, en fantastisk fotograf från Tullinge, har varit med vid ett tillfälle och fotograferat och dokumenterad den glädje som uppstår vid överlämnandet - härligt med återkoppling. Man kan Swisha pengar som används till underkläder och hygienartiklar. 0763-479 800 ange underkläder.

Christina Ternström Frostegren undrade Hur går det för oss när vi blir äldre?
    - Appar – armband – hälsofrågor har tagits upp vid tidigare biblioteksmöten.
    - E-tjänster för sjukvård – robotar.
    - Om femton år har åldersgruppen över 80 år ökat med 65%
    -  Välfärdsteknologi

Christina presenterade Hans Lindgren hans.lindgren@botkyrka.se från Botkyrka kommun, som berättade om kommunens digitalisering ochden information som sker via internet.
   
- Botkyrka kommun var först i Sverige med att öppna Medborgarkontor
    - Bereda väg – digitala samhället redan på gång
    - Medborgarens fokus
    - På väg mot e-förvaltning

Hans berättade om att han hade fått några sommarjobbare, elever, att ta hand om i tre veckor förra året. Vad sysselsätter man dem med? De fick jobba med kravställning för en UngdomsApp. De jobbade på och levererade. Nu ar det arbetet har fått fäste hos Kultur och Fritid.
    - Små barn – social kompetens först och främst
    - Bak- och framsida i det digitala 
    -
Bild av Mehmet Kaplan – digitalt först
    - År 2020 ska vara en del av digitala samhället
    - Verksamhetsutveckling
    - 290 st kommuner i Sverige

Allan Lindkvist redogjorde för den svårighet som finns när man försöker få mänsklig kontakt, för att framföra ett ärende

Appen Pendelkollen meddelar var i tågen det finns mest utrymme genom att vagnarna vägs på spåret.
Inger Feldhofer kommenterade då att den kan vara opålitlig ifall 2 dagisgrupper tagit plats. ;-) i någon vagn

Den byråkratiska nollvisionen år 2020

E-hälsa

Mobilapp          Digitala trygghetslarm            Nyckelfri hemtjänst          Hemfrid
(LCMH)              99% klart                                 Pågår                                (Videotillsyn)

NFC i mobilen – kommentar av Allan Lindkvist

”Giraffen” – iPad på pinne och hjul

Säker myndighetspost – KIVRA – Digital brevlåda används med Mobilt BankID.

Slutligen fick vi lite uppgifter av Hans som delade ut postisar och pennor till deltagarna

Vilka digitala tjänster tycker du är viktiga?

Hur vill du påverka Botkyrka (kanal) App eller Webb?

Delaktighet/påverkan på kommunen (demokrati)

Botkyrka kommer att bygga om sin hemsida. Vilka kan tänkas vara med och testa? Förslaget kom genast SeniorNet Botkyrka

Bemötande vid felanmälan - ÅTERKOPPLING

 

Vid pennan

Britt